Wat is Theory of Mind ( TOM )

 

Theory of mind is het vermogen om je in te leven in wat een ander denkt of voelt. Dat inleven is in het dagelijkse leven een soort kompas bij sociale contacten. Deze animatie gaat in op verschillen in ontwikkeling van Theory of mind bij mensen met en zonder autisme.

Lengte 3 min. Bekijk op YouTube

Wat is Centrale Coherentie

Centrale coherentie is het vermogen om losse prikkels samen te voegen tot een betekenisvol geheel. Je hersenen vormen als het ware een totaalplaatje. Deze animatie legt uit wat er gebeurt wanneer dat goed lukt, en je snel kunt overzien wat er aan de hand is, en wat er gebeurt wanneer je teveel op details gericht blijft.

Lengte 3 min. Bekijk op YouTube

Wat zijn Executieve Functies

Er zijn specifieke gebieden in de hersenen die ervoor zorgen dat je in staat bent te plannen dat wat je wilt gaan doen. En dit vervolgens stap voor stap en geconcentreerd te organiseren. Dit is niet voor iedereen even eenvoudig. Deze animatie legt uit waarom het lastig is als het executief functioneren niet optimaal verloopt.

Lengte 3 min. Bekijk op YouTube

Verder studeren met autisme...

 

Vier jongeren met autisme halen hun diploma voorgezet onderwijs op de Berkenschutse, een VSO school. Ze gaan door, naar het MBO, de HBO en de universiteit. Hoe is het ze vergaan?
In deze video vertellen ze hun verhaal….

Lengte 30 min. Bekijk op YouTube

Voor- en nadelen van een diagnose

 

Een diagnose autisme kan behoorlijk wat losmaken bij een cliënt en of ouders. Aan de ene kan (h)erkenning van gevoelens en gedrag, aan de andere kant het voelen als een handicap. Tom Kuipers, psychiater bij het Dr. Leo Kannerhuis en ervaringsdeskundige Frank Reiber bespreken dit dilemma.

Lengte 35 min. Bekijk op YouTube

Erfelijkheid en autisme

 

Hoe erfelijk is autisme? Kunnen we ons DNA ook laten screenen op autisme?
Zeer relevante vragen nu onderzoek naar erfelijkheid zich razendsnel ontwikkelt. Maar professionals vinden het lastig om goede antwoorden te geven omdat ze te weinig kennis van genetica hebben, zo geven ze aan.
Ania Fiksinski vertelt hoe zij samen met een team van het UMC Utrecht werkt aan betere informatie- en kennisoverdracht over genetica.

Lengte 30 min.  Bekijk op YouTube

Geluk en autisme

Onderzoek laat zien dat mensen met autisme een lager cijfer geven aan hun leven dan mensen zonder autisme. Hoe komt dat? En kun je daar iets aan doen?  Prof. dr Hilde Geurts vertelt over haar onderzoek naar kwaliteit van leven met autisme.

Lengte 30 min.  Bekijk op YouTube

 

MEER ZIEN...GA NAAR ONS YOUTUBE KANAAL

Op ons YouTube kanaal staan inmiddels 100 video’s over allerlei aspecten van autisme

Ga naar YouTube