Grip op gedrag

Sommige jongeren met een autismespectrumstoornis hebben ook gedragsproblemen. Daar hebben ze zelf veel hinder van en hebben gedurende hun hele leven beperkingen in functioneren en maatschappelijke participatie.

In onze uitzending op maandag 14 oktober om 20.00 uur staat het project Grip op Gedrag centraal van de Academische Werkplaats Autisme. In dit project is onderzocht wat normaal begaafde jongeren met ASS en gedragsproblemen helpt om goed te participeren in de samenleving. Ook is geprobeerd in kaart te brengen welke factoren juist belemmerend zijn.

Er is informatie verzameld over welke adviezen mensen zelf, hun naasten en hulpverleners hebben rondom de behandeling van gedragsproblemen bij mensen met ASS en welke inzichten zij hebben in hoe (on)succesvol de huidige behandelingen zijn.

Te gast is onderzoekster dr. Kirstin Greaves Lord mede programmaleider van de Academische Werkplaats Autisme om over de resultaten te vertellen. Ook wordt gesproken met ervaringsdeskundigen en behandelaars.

TIP: Kijkers kunnen live chatten – ook na de uitzending – met alle personen uit het programma. De chat blijft een half uur extra open staan.