Dinsdag 23 jan 2018 uitgezonden

Sybren vond het zeer spannend om naar het MBO te gaan. Hij moest de ‘veilige’ middelbare school achterlaten en inruilen voor een onbekende school met een ander leersysteem. Zou hij wel vrienden maken? Zou hij wel passen in het schoolsysteem? Gelukkig kreeg hij steun van een persoonlijk begeleider.

In deze uitzending is Sybren te gast samen met zijn begeleider Tamara Pere-Verhoef. Zij geeft begeleiding vanuit het project KAIRO dat staat voor Kennisontwikkeling Autisme in Regulier Onderwijs. Kairo is een project vanuit het dr. Leo Kannerhuis en inmiddels zijn zo’n 50 studenten met autisme begeleid.

In dit programma vertellen Sybren en Tamara over hun ervaringen. Heeft hij vrienden gemaakt? Kan hij de opleiding aan? We zijn nu een half jaar verder en de begeleiding vanuit Kairo is voor de kerst beëindigd, want er was budget voor maximaal een half jaar. Hoe vergaat het Sybren nu? Kan hij alleen verder?