Valkuilen in de zorg

Donderdag 23 mei 2019 uitgezonden

Vincent kreeg ooit de diagnose schizotypische persoonlijkheidsstoornis. Jaren later kreeg hij de diagnose borderline. Weer jaren later werd het autisme

Een verkeerde diagnose krijgen komt regelmatig voor. Het is een van de valkuilen in de autismezorg. En zo zijn er meer: mensen met autisme worden soms verkeerd behandeld of bejegend, ze worden overschat, of onderschat. En in de zorgsector schrikt men soms van de diagnose autisme, waardoor snel wordt doorgeschoven naar (hoog)gespecialiseerde psychologen wat niet altijd nodig of zelfs wenselijk is.

In dit programma nemen we deze valkuilen onder de loep. Dat doen we aan de hand van het levensverhaal van Vincent. Hij is 44 jaar en kreeg tien jaar geleden de diagnose autisme

De vijf valkuilen die Vincent herkent in zijn leven worden onder de loep genomen door Tatiana Brandsma, GZ psycholoog bij SARR Rotterdam, een specialistisch autismeteam binnen de Parnassiagroep.

De volgende onderwerpen worden besproken (tijdcode erbij):

– 9.30 verkeerde diagnose

– 13.47 verkeerde behandeling

– 19.24 overschatting van mensen met autisme

– 23.10 onderschatting – 28.52 te snel doorschuiven naar gespecialiseerde zorg

– 32.30 vragen van kijkers

De uitzending duurt 38 minuten.