Vroeghulp voor het jonge kind

Iedere ouder wil het beste voor zijn of haar kind. Maar het kan gebeuren dat jouw baby of peuter zich anders gedraagt dan je had verwacht. Taal blijft achter, veel huilen, weinig oogcontact, weinig gericht op andere kinderen. Kortom: je vraagt je af of er iets aan de hand is. En…wat je als ouder het beste kunt doen?

In dit programma staat het jonge kind centraal. Tot ongeveer zes jaar. Er lijkt iets aan de hand, maar er is twijfel bij de ouders. Misschien groeit het kind er wel overheen. Of is het verstandig toch hulp of advies in te roepen als een kind nog zo jong is? En wat levert dat op?

Te gast in deze uitzending zijn kinder- en jeugdpsychiater Janne Visser en Iris Servatius Oosterling, GZ-psycholoog.

Volgens Janne Visser kunnen interventies bij met name jonge kinderen veel opleveren. De hersenen zijn nog volop in wording en met gerichte behandeling kan veel winst worden geboekt. Ook zonder dat het kindje bijv het label autisme krijgt.

Iris Servatius Oosterling is initiatiefnemer en voorzitter van het Expertisenetwerk Autisme en het Jonge Kind. Zij is deskundig op het gebied van autisme en hoe zich dat uit bij jonge kinderen. Ook zal ze vertellen hoe een traject in elkaar kan zitten als ouders zich melden met zorgen over hun kind.